Automatiska utskick av text meddelanden, SMS, till gästen  

Först, så vill du kanske skapa mallar. Du kan göra det under "Inställningar -> Språk & Texter -> Mallar för SMS -> Skapa ny mall". På höger sida i bild, ser du flera koder. Dessa kan användas för att lägga till relevant gäst och boknings information till dina meddelanden. Då kommer meddelandet bli mer personligt för just den gästen.

Efter det, kan du aktivera funktionen genom att gå till "Inställningar -> Språk & Texter -> Automatiska utskick -> Redigera". Välj vilka mallar som du vil ha utskickade per automatik. Du kan välja att skicka dessa X antal dagar före och efter Check in/Check ut, eller efter att en bokning har gjorts. Mallar för Nya bokningsförfrågningar, bekräftade bokningar och avbokningar kan också skapas under mallar och ställas in för att bli skickade automatiskt.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp