Hur kan jag sortera in mina rumstyper i olika kategorier?  

Det kan vara händigt att sortera in dina rumstyper i olika kategorier om du tillhanda håller olika typer av boende eller har boenden på olika ställen. När denna funktion är aktiverad så måste gästen välja vilken kategori på första sidan av bokningsformuläret. Då kommer bara rumstyper i denna kategori att visas på andra sidan.

Ett annat tillväga gångs sätt för en liknande funktion är genom att skapa flera bokningsformulär. Du kan läsa mer om hur man lägger till fler bokningsformulär i Sirvoy på this support page.

Följ dessa steg för att skapa nya kategorier:

  1. Försäkra dig om att du har ett Premium konto i Sirvoy. Det ser du under  Inställningar -> Ert konto -> Konto typ.
  2. Gå till Inställningar -> Rumstyper -> Hantera Kategorier.
  3. Fyll i en Etikett (Som tex Ange vilket hotell eller läge av hotellet).
  4. Klicka på Skapa ny Kategori . Namnge denna nya kategori (tex. Första Hotellet).  Spara.
  5. Repetera steg 4 för varje kategori som du vill skapa. (tex. Andra Hotellet och Tredje Hotellet)
  6. Gå in på varje rumstyp under Inställningar -> Rumstyper ->Redigera och markera check rutan för den kategori som just den rumstypen ska höra till. Spara. Upprepa sedan detta på alla rumstyper.
  7. Gå till Inställningar -> Bokningsformulär -> Hantera bokningsformulär -> Bokningsformulär -> Redigera -> Kategorier. Aktivera kategori funktionen.

 

Valfri inställning: Du kan också skapa nya bokningsformulär till varje kategori.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp