Kan man använda en öppen API i Sirvoy?  

Vi erbjuder inte en öppen API men vi har en "callback URL" funktion. Om denna funktion är aktiverad anropas ett URL som du själv angett, varje gång en ny bokning kommer in till Sirvoy. Detta kan bli aktiverat under "Inställningar > Ert konto > Callback URL".

Callback funktionen skickar bara ut information om bokningen när en ny bokning görs, inte vid ändrade bokningar eller avbokningar.

Den mottagande URL'en måste svara med en http code 200 (OK). Om inte så görs anropet om var 30:e minut, upp till 10 försök. Nedan är ett exempel på en fil i formatet JSON:  

{  
"version":"1.0",
"generatedTime":"2016-03-15T10:18:49+00:00",
"event":"new",
"propertyId":1,
"bookingId":25935,
"bookingDate":"2016-03-15T09:41:37+00:00",
"arrivalDate":"2016-03-15",
"departureDate":"2016-03-16",
"eta":null,
"guest":{  
"firstName":"LBS",
"lastName":null,
"businessName":null,
"address":"Gentoftev\u00e4gen 2",
"postcode":"302 38",
"city":"Halmstad",
"country":"SE",
"phone":"+46706777949 (tel:%2B46706777949)",
"email":"glenn@lbs.se",
"passportNo":null,
"language":"sv",
"message":null
},
"internalComment":null,
"couponCode":null,
"rooms":[  
{  
"RoomTypeName":"Megaroom",
"RoomTypeDescription":"Megadescription rg",
"RoomName":"Megaroom2",
"arrivalDate":"2016-03-15",
"departureDate":"2016-03-16",
"adults":"1",
"quantity":1,
"price":"2000",
"roomTotal":2000,
"guestName":null,
"comment":null
}
],
"additionalItems":[  
{  
"description":"Deluxepackage",
"specificDate":"2016-03-15",
"quantity":"1",
"price":"10",
"itemTotal":10
},
{  
"description":"Deluxepackage",
"specificDate":"2016-03-16",
"quantity":"1",
"price":"10",
"itemTotal":10
}
],
"currency":"USD",
"totalPrice":2020
}

-Frågor om detta kan skickas till tech@sirvoy.com.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp