Förbättrad Rabatt- och Avtals kod funktion  

Rabattkoder kan nu läggas in i en bokning efter att bokningen registrerats och priset i bokningen uppdateras. Du kan nu också lägga till Rabatt- och Avtals koder på fyra olika sätt:

  • Procentuell rabatt
  • Procentuell rabatt för varje rumstyp och tillägg
  • Fast nytt pris
  • Fast nytt pris för varje rumstyp och tillägg

Du kan också lägga till nya koder under Inställningar -> Prisändring -> Rabatt- och Avtals koder -> Skapa ny kod.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp