Automatiska utskick baserat på kategorier  

Du kan nu skicka olika emails och SMS som automatiska utskick baserat på vilken kategori bokad rumstyp är i. Om du har sorterat dina rumstyper i kategorier, så kan du välja vilken mall som ska bli skickad under "Inställningar -> Språk & Texter -> Automatiska utskick -> Redigera". Markera rutan:

  Välj mallar och skicka meddelanden baserat på bokad rumskategori

Välj nu nedan vilka mallar som skall skickas ut under vilka kategorier och Spara.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp