Koppling till Siteminder  

Integrations Process

  1. Om ett hotell vill ansluta Sirvoy Reservation System till Siteminder, måste en förfrågan göras hos deras Account Manager eller Sales representative på Siteminder.
  2. Sales Representative eller Account Manager (kundansvarig på Siteminder) kommer då att påbörja kopplingen.
  3. Så fort kopplingen är godkänd, PMS integration team (på Siteminder) kommer då att förbereda ett schema (spreadsheet) med all nödvändig information/referenser som behövs för kopplingen.
  4. Schemat blir sänt till Sirvoy Reservation System för oss att fylla i Rums kod och Rate kod.
  5. När det skickats tillbaka, kommer Siteminder PMS integration att fullfölja kopplingen och kontakta Sirvoy Reservation System Support för aktivering.

Mappning av rumstyper

  1. Gå till Inställningar -> Säljkanaler -> Siteminder-> Redigera
  2. Här måste du först ange Ert hotell ID som ni har fått av Siteminder.
  3. Aktivera de rumstyper som ni vill skicka till Siteminder genom att klicka på de från listan, välj "On".
  4. Nu måste hotellet informera Siteminder vilken rums kod (Innom parentesen) som hör till vilken rumstyp i Siteminder så att de manuellt kan mappa/sammankoppla dem. (detta kan göras i schemat ni fått av Siteminder).

Eftersom Sirvoy inte använder Rate koder så kommer vi inte att tillhanda hålla Siteminder med det. 
Vi skickar endast Rum kod och inventerings kod.

Du ser Rums koden mellan parenteserna under inställningarna för Siteminder i Sirvoy.

Denna Rums kod kommer att användas i Siteminder för både "Room Code" och "Inventory Code".

Om du vill ha olika rates, som tex Single Use rate, Non refundable rate etc. can du skapa flera rumstyper för dessa i Sirvoy och ge dom en specifik Room Code i Siteminder. Du kan se exemplet nedan jämfört med bilden ovan, för rate "Bed N Breakfast".

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp