Ändra utseendet och designen på bokningsformuläret  

Du kan redigera designen på bokningsformuläret genom att gå till "Inställningar > Bokningsformulär". Under "Hantera bokningsformulär", klicka på "Redigera CSS" för de formulär som du önskar att redigera.

 

Här kan du redigera CSS, med andra ord, alla områden av designen på formuläret, som tex färg, text, copyright text. Du behöver basic kunnskap av CSS för detta alternativ.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp