Koppling till Expedia och Hotels.com  

Publicera dina rumstyper i Expedias (anges nedan som säljkanalen) nätverk (expedia.com och hotels.com). Tillgängligheten uppdateras automatiskt när ändringar sker i Sirvoy.

 1. Skapa ett konto hos Expedia.
 2. Se till att du har Sirvoy Premium. Om du använder Sirvoy Basic kan du uppgradera under "Inställningar -> Ert Konto -> Konto Typ -> Redigera".
 3. Anslut till Expedia QuickConnect i ditt Sirvoy konto under "Inställningar -> Säljkanaler -> Expedia -> Redigera", (du måste ha uppgraderat till Premium för att se detta). Om du klickar på "Instruktioner" så öppnas en ny sida med information om hur du ska aktivera. Skicka Expedia QuickConnect dokumentet till rollout@expedia.com.
 4. Efter ett par dagar när detta är klart, kommer vi att skicka ert Hotel ID som du kan använda för att synkronisera ert Expedia konto med ert Sirvoy konto. Gå till "Inställningar -> Säljkanaler -> Expedia -> Redigera". Nu ser du en ny sida här där du ska mappa, eller, länka samman era rumstyper på Expedia med era rumstyper på Sirvoy. Läs mer om mapping , om synkronisering av era rumstyper i Sirvoy med era rumstyper i Expedia, för att fullfölja mappningen korrekt.
 5. Informera oss på support@sirvoy.com när era rumstyper är mappade så kommer vi att aktivera kopplingen från vår sida.
 • Antalet rum som kommer att vara tillgängligt genom säljkanalen beror på antal rum ni lagt till i respektive rumstyp i Sirvoy. Alla rumstyper du har i säljkanalen måste ha en matchande rumstyp i Sirvoy. Men du kan fortfarande ha fler rumstyper i Sirvoy, som inte är kopplade till säljkanalen.
 • Försäkra dig om att dina priser är inställda att vara OBP (Occupancy based pricing) och LAR (Lowest Available Rate) i din säljkanals Extranät.
 • När kopplingen är aktiverad, kommer tillgängligheten att uppdateras mellan 12-18 månader framåt (beroende på säljkanal och typ av koppling). När du gör en ny koppling, kan det ta 1-2 timmar innan allt är synkroniserat, pga mängden information som ska skickas vid en ny anslutning. Efter det, kommer Sirvoy att uppdatera tillgängligheten per automatik allt eftersom bokningar görs i Sirvoy eller en ansluten kanal. Spärrade datum, som ställs in i Sirvoy, kommer att uppdateras per automatik till säljkanalen.
 • Pris ändringar är inte uppdaterade automatiskt. Dessa kan ställas in via säljkanalens administrations sidor, men de kan också skickas manuellt direkt från Sirvoy till kanalen.
 • Om ett tillfälligt fel skulle uppstå när en bokning överförs från säljkanalen till Sirvoy, kommer bokningen att skickas på e-post/fax istället för normal överföring.
 • Vänligast uppmärksamma att även om synkroniseringen mellan säljkanalen och Sirvoy är nästan ögonblicklig finns fortfarande en chans för att en dubbelbokning uppstår, om två bokningar görs exakt samtidigt. Därför rekommenderar vi att ni har ett rum som inte säljs över kanalen. Men detta är fortfarande väldigt ovanligt att det skulle hända, även för hotell med många bokningar.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp