Hur kan jag lägga till fler bokningar i samma faktura?  

Du kan lägga till fler bokningar i samma faktura genom att först gruppera bokningarna.

  1. Gå till "Bokningar" och gå in på den bokning du vill gruppera.
  2. I bokningen, klicka på "Redigera Gruppering". Nu öppnas en ruta.
  3. Här kan du skriva in boknings nummer på den bokning du vill lägga till i samma faktura. Välj bokning.
  4. Spara. 
  5. Upprepa steg 2-4 för varje bokning du vill lägga tillsammans i en faktura.

Efter att bokningar har grupperats är de lättare att se i kalender översikten och du kan nu skapa en gemensam faktura för alla bokningar som är grupperade tillsammans.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp