Koppling till Agoda  

Följ stegen nedan för att koppla ditt Sirvoykonto till Agoda. När kopplingen är aktiverad kommer tillgängligheten att uppdateras automatiskt till kanalen när bokningar görs.

  1. Denna funktion kräver ett konto hos Agoda.
  2. Försäkra er om att ni använder Sirvoy Premium. Om ni använder Sirvoy Basic kan ni uppgradera under "Inställningar -> Ert Konto -> Konto typ -> Redigera".
  3. Kontakta er Agoda Account Manager, säg att ni ska använda en XML koppling till Sirvoy.
  4. Ni kan synkronisera ert konto hos Agoda under "Inställningar -> Säljkanaler -> Agoda > Redigera". Här kommer ni att behöva mappa, sammankoppla, era rumstyper ni har på Agoda, med era rumstyper i Sirvoy. Se gärna på this support page, om synkronisering av Sirvoy's rumstyper och kanalens, för att det ska bli riktigt inställt.
  5. Kontakta oss när du har fullfört tidigare steg så att vi kan aktivera kopplingen.
  6. När kopplingen är aktiveras måste en pris uppdatering sändas för rumstyperna. Detta görs under "Inställningar -> Säljkanaler -> Agoda > Skicka prisuppdatering till Agoda" > Fyll i uppgifterna och klicka på "Spara". Upprepa för varje rumstyp.
  • Observera att när kopplingen är klar, så skickas all info som rates, tillgänglighet och restriktioner från Sirvoy. Manuella ändringar kan inte längre göras i Extranätet på Agoda. Priser & tillgänglighet är synlig för hotellet, så de kan se vad för information som skickas från Sirvoy.
  • Reservationer, ändringar och avbokningar skickas också till hotellet via Sirvoy. Men, det är hotellets ansvar att alltid kolla Agoda's Extranät, för att se att varje bokning som gjorts online är korrekt. Agoda kommer att fortsätta skicka boknings statistik och information genom Extranätet så att användare kan bekräfta att bokningar som gått genom Agoda är korrekta. Extranätet måste inte besökas/loggas in på, för att kopplingen ska fungera, men det finns där för att användaren ska kunna ha extra koll.
  • Observera att även om synkroniseringen mellan säljkanalen och Sirvoy är nästan ögonblicklig finns fortfarande en chans för att en dubbelbokning kan uppstå, om två bokningar görs vid exakt samma tidspunkt. Därför rekommenderar vi att ni har ett rum som inte säljs över kanalen. Men detta är fortfarande väldigt ovanligt att det skulle hända, även för hotell med många bokningar.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp