Koppling till Booking.com  

Publicera dina rumstyper på Booking.com! Tillgängligheten uppdateras automatiskt på Booking.com när ändringar sker i Sirvoy.

Vänligen notera: Du bör inte själv importera dina redan existerande framtida bokningar på Booking.com, dessa kommer i stället att importeras till ditt Sirvoy konto av oss, efter att du aktiverat kopplingen (punkt 5 nedan). Detta möjliggör att framtida uppdateringar på dessa bokningar går igenom till Sirvoy.

Läs och följ anvisningarna nedan:

 1. Teckna ett avtal med Booking.com, om ni inte redan har det och är bokningsbara på deras hemsida.
 2. Kontrollera att ni använder Sirvoy Premium under ”Inställningar” -> ”Ert konto” -> ”Kontotyp”. Mer info om Premium finns här. 
 3. Kontakta din account manager på Booking.com (Det går även att göra detta online hos Booking) och säg att du vill använda XML-koppling via Sirvoy. Uppge vårt partner-ID: 289. Du kommer då att få ett avtal (denna info finns också under ”Inställningar”-> ”Säljkanaler”-> ”Booking.com” ”Redigera”-> Läs anvisningarna).
 4. Efter ett par dagar kommer Booking.com att kontakta oss, och vi skickar er ett mejl med användarnamn och info om att ni ska “mappa” eller koppla rumstyperna under ”Inställningar” -> ”Säljkanaler”-> ”Booking.com”-> ”Redigera”. Detta betyder att ni ser till att de rumstyper (Rates) ni säljer på Booking.com motsvarar de rumstyper som ni säljer på Sirvoy. Härfinns mer info om “mappning”.
 5. När ni är klara med mappningen kommer ni få ett email från Booking.com som ber er att aktivera kopplingen.
 6. När kopplingen är aktiverad av Booking.com och Sirvoy kommer ni att få ett mejl om att skicka uppdatering. Detta innebär att priser ska skickas från Sirvoy till Booking.com. Detta görs under ”Inställningar” -> ”Säljkanaler”-> ”Booking.com”-> “Skicka prisuppdatering”. Uppdatering måste skickas för samtliga rumstyper.
  Om du i stället vill att Sirvoy ska skicka automatiska prisuppdateringar, gå till ”Inställningar” -> ”Säljkanaler”-> ”Booking.com” -> "Redigera" -> "Skicka automatiska prisuppdateringar".
 7. Nu är er koppling klar! Gå in på Booking.com, ta fram ert hotell och kontrollera att allt ser bra ut (det kan ta ett par timmar innan alla uppdateringar skickats och det syns på Booking.com).

Övrig viktig information gällande kopplingen till Booking. com (säljkanalen):

 • När anslutningen är klar skickas alla prisuppdateringar manuellt till säljkanalen genom Sirvoy. Uppdateringar i tillgänglighet (dvs. antal lediga rum) och eventuella restriktioner samt antal bokningsbara dagar skickas automatiskt. Det är alltså inte längre möjligt att manuellt göra ändringar i extranätet hos säljkanalen.
 • När prisändringar görs som ni vill ska synas på Booking.com, skickas dessa manuellt under ”Inställningar” -> ”Säljkanaler” -> ”Skicka manuell uppdatering till Booking.com”. Detta måste också göras för att ni ska vara bokningsbara långt fram i tiden. Om ni första gången uppdaterar t.ex. 18 månader så skickas inte prisuppdateringar automatiskt så att ni alltid är bokningsbara 18 månader framåt, utan detta ska upprepas t.ex. nästa månad för att ni från nästa månad ska vara bokningsbara 18 månader framåt.
 • Rabatt för längre vistelseveckoprisermånadspriser och rabatt- och avtalskoder kan ej skickas till säljkanalen. Mer info finns under här.
 • Om pris baserat på antal personer används så kan endast pris för en person och fullt pris skickas. T.ex. säljs ett dubbelrum med extrasäng (totalt 3 personer) kan endast pris för 1 person och 3 personer skickas till Booking även om man i Sirvoy angett separat pris för 1 person, 2 personer och 3 personer.
 • Säljer du “Bädd i sovsal” hos Booking.com, så fråga din account manager på Booking hur ”Bädd i sovsal” registreras på bästa sätt i Booking.com.
 • Om du säljer en och samma rumstyp under olika “rates” i Booking.com, måste det finnas en rumstyp i Sirvoy för varje rate. Lägg sen till samma uppsättning rumsenheter under samtliga dessa rumstyper (rates), annars riskerar tillgängligheten att uppdateras felaktigt. Det går bra att ha rumstyper i Sirvoy som inte visas i säljkanalen. Vi rekommenderar att man INTE säljer ALLA rum via säljkanalen eftersom det alltid finns en liten risk för dubbelbokning när rum säljs via en säljkanal.
 • Ändringar eller avbokningar som rör bokningar som gjordes innan kopplingen till Sirvoy aktiverades kommer att skickas via mejl till er. Bokningar som gjordes via säljkanalen innan kopplingen var igång hamnar inte automatiskt i Sirvoy, de måste manuellt skrivas in i Sirvoy.
 • Bokningar, ändringar och avbokningar kommer att skickas till hotellet via Sirvoy. Det är hotellets ansvar att regelbundet kontrollera via extranätet hos säljkanalen att priser, bokningar, ändringar och avbokningar stämmer överens med informationen i Sirvoy. Om ett tillfälligt fel skulle inträffa i överföringen mellan säljkanalen och Sirvoy så kommer säljkanalen istället att informera er om bokningarna via fax enligt vanlig rutin. Bokningar kan även ses på säljkanalens extranät. Sirvoy tar INTE ansvar för eventuella dubbelbokningar eller andra fel som kan uppstå när rum säljs via säljkanalen.
 • Avbokningar görs i säljkanalens extranät, då avbokas också bokningen i Sirvoy.
 • Kontokort: Om ni vill ha kontokortsuppgifter kan man få dessa skickade till sig via fax. Sirvoy debiterar hotellet och kostnaden dras från ert Sirvoy konto, kostnaden ligger på 1,20 kr (inkl. moms)/fax.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp