Behöver du hjälp?

Kom igång

REGISTRERA DINA RUM

Se alla 7 artiklar

Byt till Sirvoy från ett annat bokningssystem

Registrera Tillval

Din gratis version

Passar Sirvoy?

Installera och ändra bokningsformuläret

Installera formuläret på hemsidan

Tillpassa bokningsformuläret efter era behov

Se alla 7 artiklar

Se din bokning

Redigera design & CSS

Ställ in priser och rabatter

Ställ in standard priser

Tillfälliga prisändringar

Skatter och Tillägg

Koppla till säljkanaler

Hur fungerar det?

Hur ansluter du till dina säljkanaler?

Se alla 9 artiklar

Ta imot bokningar via Facebook

Ta emot betalningar

Betalningar i bokningsformuläret

Ställ in restriktioner

Vistelse

Hantera dina bokningar

Redigera bokningar

Kommunicera med gäster

Underlätta ert arbete

Ditt Sirvoykonto

Betalning av kontot

Fakturering och Bokföring

Statistik sidan

Skapa Fakturor och Kvitton